Toimintaterapia

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jota toteuttaa toimintaterapeutin koulutuksen suorittanut ammattilainen.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jota toteuttaa toimintaterapeutin koulutuksen suorittanut ammattilainen. Toimintaterapiassa asiakas kohdataan koko terapiaprosessin ajan yksilönä ja terapiaa toteutetaan juuri hänen lähtökohdistaan huomioiden hänen kiinnostuksen kohteitaan ja persoonallisuuttaan. Toimintaterapiassa läheiset ihmiset, ja lasten toimintaterapiassa erityisesti perhe ja vanhemmat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Lasten toimintaterapiassa leikillä on suuri rooli. Terapiaan valittujen toimintojen kautta pyritään vaikuttamaan niihin haasteisiin ja ongelmiin, joita asiakkaalla on. Toimintaterapia on usein hyvin mieluisaa ja terapiassa on mahdollista kokea onnistumisen elämyksiä.

Vikkelien Varpaiden toimintaterapiaan voit hakeutua KELAn vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, Satasairaalan palvelusetelillä tai kunnan maksusitoumuksella.