Tanssi

Tanssi vaikuttaa oppimiseen; kehollinen toiminta on perusta monille kognitiivisille prosesseille.

Luova tanssi

Luova tanssi on kommunikointia liikkeen avulla. Luovassa tanssissa liike ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn tanssilajiin tai tekniikkaan, vaan luovaa tanssia voi toteuttaa mistä lähtökohdista tahansa. Luova tanssi korostaa prosessia, tapahtumaa ja kokemuksellisuutta. Luovassa tanssissa ei voi tehdä väärin. On vain lukemattomia erilaisia tapoja liikkua ja olla. Luovassa tanssissa keskiössä on keho ja tärkeää on tanssijoiden välinen vuorovaikutus.

Luova tanssi pohjautuu muun muassa tanssitaiteilijana ja pedagogina toimineen Rudolf Labanin kehittämään liikeanalyysiin. Liikeanalyysissä tutkitaan aikaa, voimaa, tilaa ja virtausta. Näiden elementtien avulla ja niitä muuntelemalla voidaan luoda loputon määrän erilaisia liikkeitä. Olen täysin samaa mieltä Labanin ajatuksesta, jonka mukaan tanssi kuuluu kaikille!

Miksi juuri tanssia?

Tanssi vaikuttaa oppimiseen; kehollinen toiminta on perusta monille kognitiivisille prosesseille. Esimerkiksi liikkeen- ja puheentuottamisella on hermostollinen yhteys. Tanssilla on positiivinen vaikutus lukemaan oppimiseen, luovaan ja kriittiseen ajatteluun sekä sosiaalisiin taitoihin. Tanssimalla tietoisuus itsestä, suhteesta toisiin ja ulkomaailmaan lisääntyy. Tanssin avulla on helppo oppia erilaisia käsitteitä (kuten edessä, takana, ylös, alas). Kehonkaava jäsentyy tanssin avulla. Opitaan tunnistamaan kehonosat, hallitsemaan tasapainoa sekä yhdistelemään liikkeitä tarkoituksenmukaisesti ja saumattomasti. Omaan kehoon tutustuminen ja sen hallinta edistää nimenomaan positiivista minäkäsitystä. Tanssin mukanaan tuoma monipuolinen motorinen toiminta edistää myös fyysistä suorituskykyä eli lihasvoimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, ketteryyttä, koordinaatiota sekä motorisia taitoja. Luova tanssi kehittää erityisesti sosiaalisia taitoja. Luovan tanssin harjoitukset, joissa ei ole oikeaa tai väärää, mahdollistavat onnistumisen ja vapautumisen kokemuksia, sekä opettavat hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta. Yksi luovan tanssin tärkeimmistä tehtävistä on yksilöllisyyden huomioiminen.

Tuntikuvaukset

Tanssileikki, vauvat ja taaperot

Tanssileikissä lapsi pääsee yhdessä oman aikuisen kanssa sukeltamaan tanssin, liikkeen, rytmin, lorujen ja leikin maailmaan. Tanssileikissä liikkeelle lähdetään lapsen ehdoilla ja lähtökohdista. Esimerkiksi helppojen tanssien ja loruttelujen kautta lapsella on mahdollisuus luoda kontakti omaan aikuiseen ja muuhun ryhmään. Vauvojen Tanssileikissä vauva kulkee vielä paljon aikuisen sylissä ja aistii rytmin aikuisen kehosta. Taaperoryhmässä aikuisetkin voivat valmistautua hiipimään kissatanssia ja loikkaamaan kuin kengurut :-) Tanssileikkikerta alkaa noin 45 minuutin tanssillisella osuudella, jonka jälkeen on vielä aikaa leikille ja jutustelulle ryhmän kesken.

Lasten luovan tanssin ryhmät

Luovan tanssin tunneilla tanssitaan paljon mielikuvien avulla. Lapset osallistuvat aktiivisesti itse tunnin kulkuun ja liikkeen kehittelyyn. Luvassa on monta hauskaa tanssiseikkailua kivassa seurassa! Valitse asuksi jotain joustavaa ja mukavaa, jossa on hyvä liikkua. Tule paljain jaloin tai pehmeillä tossuilla.

Tanssituntien aikataulut

Tanssit tauolla - Maria opiskelee

- -
- -

Hinnat

Luovan tanssin ryhmät 45min, 95e/kausi

Luovan tanssin ryhmät 60min, 100e/kausi

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

040 5135629 / Maria
maria.luovila@vikkelatvarpaat.fi

Tulen luoksesi...

Onko sinulla ryhmä valmiina päiväkodissa, koulussa, leirillä, vanhainkodissa, kuntoutuksessa, työpaikalla tai jossain ihan muualla? Soita tai kirjoita sähköpostia, niin sovitaan tarkemmin, missä, milloin ja miten tanssitaan / liikutaan.