Maria

Maria Luovila

Olen koulutukseltani tanssinopettaja (Oulun konservatorio) ja toimintaterapeutti (AMK). Olen suorittanut myös tanssiterapian opintoja. Olen jo pitkään työskennellyt tanssin ja liikkeen keinoin hyvin eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa, vauvasta vaariin ja muksusta muoriin, myös ihmisten kanssa, joilla on toimintakyvyssään jonkinlaisia rajoitteita tai esteitä.

Luova tanssi ja liike tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden tanssiin ja liikkeeseen omista lähtökohdista niin, että tanssiminen on mielekästä ja nautinnollista. Luovasta tanssista onkin vuosien varrella tullut minulle se kaikkein rakkain ja läheisin työskentelytapa. Luovassa tanssissa kiehtovat sen monet mahdollisuudet ja sallivuus. Tanssiminen on tosi kivaa, mutta tanssi voi myös joskus olla hiljaista, surullista, kiemurtelevaa tai karjahtelevaa. Lasten kanssa työskentely on hurjan antoisaa. Heidän kanssaan saan mahdollisuuden yhä uudestaan heittäytyä mielikuvituksen vietäväksi. Tähänastinen tanssityöni on vienyt minua esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin, erilaisiin projekteihin, tanssikouluihin ja yhdistyksiin niin Oulussa, Turussa, Liedossa, Ähtärissä, Helsingissä kuin Raumallakin.

Toimintaterapiassa, aivan niin kuin tanssissakin, minulle on tärkeää kohdata jokainen ihminen juuri sellaisena persoonana kuin hän on. On tärkeää huomata meissä kaikissa olevat voimavarat, taidot ja kyvyt, joiden kautta me voimme onnistua. Ajattelen, että toimintaterapian keskeinen vahvuus löytyy sen asiakaslähtöisyydestä. Toimintaterapian työkokemukseni on pääasiassa lasten parista, lukuun ottamatta jaksoa lääkinnällisessä kuntoutuksessa, jossa työskentelin pääasiassa ikääntyneiden asiakkaiden parissa.

Vuosi 2019 on tuonut mukanaan opiskelun Lasten Tunnetaito-ohjaajaksi. Tämän myötä voin toivottavasti tulevaisuudessa vielä entistäkin paremmin tukea lapsia tärkeissä tunnetaidoissa, sekä terapiassa että työssäni muuten.